Cílem tohoto portálu je poskytnout na jednom místě všechny dostupné materiály a pomůcky pro učitele v mateřských, základních a středních školách k výuce OČMU a k začlenění této problematiky do výuky. Portál vznikl ve spolupráci Hasičského záchranného sboru ČR a nestátní neziskové organizace Centrum pro bezpečný stát.

Organizační složky HZS ČR

RVP – Začlenění OČMU do vzdělávání

Podpora výuky

Návrh na rozložení učiva v rámci RVP pro ZŠ

Materiály k výuce OČMU na ZŠ

Pro volný čas

Informace a sdělení

28.3.2017 [admin]

Cílem tohoto portálu je poskytnout na jednom místě všechny dostupné materiály a pomůcky pro učitele v mateřských, základních a středních školách k výuce OČMU a k začlenění této problematiky do výuky. Portál vznikl ve spolupráci Hasičského záchranného sboru ČR a nestátní neziskové organizace Centrum pro bezpečný stát.