Cílem tohoto portálu je poskytnout na jednom místě všechny dostupné materiály a pomůcky pro učitele a žáky v základních a středních školách k výuce OČMU a k začlenění této problematiky do výuky. Portál vznikl ve spolupráci Hasičského záchranného sboru ČR a nestátní neziskové organizace Centrum pro bezpečný stát.

Legislativní rámec

Podklad k výuce OČMU na základních školách

Materiál MŠMT nabízí pedagogům metodiku pro začlenění problematiky OČMU do vzdělávacích oblastí v rámci RVP ZV.

Projekty k podpoře výuky

Hasiči pro školy

Projekt pro podporu vzdělávání v oblasti Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Určeno pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

Výukové materiály

Informace a sdělení

28.3.2017 [admin]

Cílem tohoto portálu je poskytnout na jednom místě všechny dostupné materiály a pomůcky pro učitele a žáky v základních a středních školách k výuce OČMU a k začlenění této problematiky do výuky. Portál vznikl ve spolupráci Hasičského záchranného sboru ČR a nestátní neziskové organizace Centrum pro bezpečný stát.

Organizační složky HZS ČR

RVP – Začlenění OČMU do vzdělávání

Podpora výuky

Návrh na rozložení učiva v rámci RVP pro ZŠ

Pomůcka k výuce OČMU na školách

Pro volný čas