Cílem tohoto portálu je poskytnout na jednom místě všechny dostupné materiály a pomůcky pro učitele a žáky v základních a středních školách k výuce OČMU a k začlenění této problematiky do výuky. Portál vznikl ve spolupráci Hasičského záchranného sboru ČR a nestátní neziskové organizace Centrum pro bezpečný stát.

Cyklus článků k problematice OČMU pro základní školu otištěný v časopise Učitelské noviny

 1. Úvodní seznámení s cyklem článků
 2. Záchranáři a jejich činnosti, uniformy
 3. Přivolání pomoci, linky tísňového volání, ovládání základního způsobu komunikace s operátory
 4. Mimořádné události způsobené přírodními živly
 5. Mimořádné události způsobené přírodními živly - povodně
 6. Mimořádné události způsobené přírodními živly - povodně II
 7. Požáry o Vánocích a zábavní pyrotechnika
 8. Mimořádné události nebezpečí v zimních měsících
 9. Mimořádné události nebezpečí v zimních měsících II
 10. Mimořádné události způsobené činností člověka - požáry v domácnostech
 11. Mimořádné události způsobené činností člověka - dopravní nehoda
 12. Mimořádné události způsobené činností člověka - havárie nebezpečných látek
 13. Mimořádné události způsobené činností člověka - radiační havárie
 14. Pozvánka na akreditované kurzy
 15. Bezpečný odchod z domova
 16. Varování
 17. Improvizované ukrytí, improvizovaná ochrana
 18. Evakuace, eva zavazadlo
 19. Bezpečný pohyb v budově.pdf
 20. Bezpečný pohyb v budově.pdf
 21. Hasiči v pátek třináctého.pdf
 22. Integrovaný záchranný systém
 23. Zásady bezpečného pobytu v přírodě
 24. Seznámení s aktivitami HZS ČR
 25. Odkud hrozí nebezpečí u nás doma
 26. Bezpečnost chodců, reflexní prvky
 27. Příčiny požárů o Vánocích a na Silvestra
 28. Pozor na elektrické spotřebiče
 29. Mrazy, sněhové kalamity, náledí
 30. Silný vítr, větrné smrště
 31. Lidový zvyk Pálení čarodějnic
 32. Hasicí přístroje
 33. Detektory kouře a nebezpečných plynů